Thinh, D. D., N. T. Thuy, và T. V. . Dong. “Delivering Premature HIS Complexe Maneuver in Differentiating Between Paroxysmal Supraventicular Tachycardias”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 38, Tháng Bảy 2022, tr 16-22, doi:10.47972/vjcts.v38i.782.