Tai, L. T. D., N. C. . Tien, N. A. Dũng, N. T. An, và V. T. Anh. “Implementation of Open-Heart Surgery in Dong Nai General Hospital: A Preliminary Result”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 38, Tháng Bảy 2022, tr 23-30, doi:10.47972/vjcts.v38i.783.