Que, D. K., và N. T. Anh. “Surgical Therapy for Early Stage Non Small Cell Lung Cancer: VATS Versus Thoracotomy”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 38, Tháng Chín 2022, tr 31-37, doi:10.47972/vjcts.v38i.784.