Binh, N. H. “ Result of Surgical Treatment for Pulmonary Metastasis from Hepatocellularcarcinoma”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 38, Tháng Bảy 2022, tr 50-59, doi:10.47972/vjcts.v38i.788.