Vinh, B. D. A., L. Q. A. Tuan, V. H. Thinh, P. T. V. . Chuong, N. V. T. Thanh, N. H. Nam, và N. H. Dinh. “Hội chứng chèn ép Khoang bụng Sau Can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 39, Tháng Mười 2022, tr 7-17, doi:10.47972/vjcts.v39i.798.