Thang, D. N., N. H. Uoc, D. Q. . Hung, P. D. H. Son, H. T. Hai, L. H. . Quan, và T. C. Quyet. “Tái lập lưu thông mạch Chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 39, Tháng Mười 2022, tr 18-26, doi:10.47972/vjcts.v39i.799.