Thủy, N. T., T. Đắc Đại, B. Q. Huy, Đàm H. Sơn, và N. C. Hựu. “Bít vỡ phình Xoang Valsva vành phải vào buồng Nhĩ phải bằng dụng cụ Qua đường ống thông tại Bệnh viện E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 39, Tháng Mười 2022, tr 47-56, doi:10.47972/vjcts.v39i.802.