Cúc, N. T. T., N. K. D. Vân, và N. T. . Thủy. “Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 Có Nguy Cơ Tim mạch Cao”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 39, Tháng Mười 2022, tr 66-74, doi:10.47972/vjcts.v39i.804.