Hoan, N. D., và N. T. Thuy. “Đánh Giá mối Liên Quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố Tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp được Can thiệp động mạch vành”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 39, Tháng Mười 2022, tr 90-100, doi:10.47972/vjcts.v39i.807.