Hiền, N. S. ., N. H. Phong, N. M. Ngọc, Đỗ Đức Trọng, N. H. Hà, N. T. Minh, N. Đăng Hùng, L. Q. Thiện, và N. T. M. Phương. “Kết Quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 40, Tháng Giêng 2023, tr 14-23, doi:10.47972/vjcts.v40i.828.