Hiền, N. S. ., N. H. Phong, N. M. Ngọc, N. Đăng Hùng, Đinh X. Huy, N. T. M. Phương, và Đỗ Đức Trọng. “Kết Quả sớm Và một số yếu tố Liên Quan của phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài Tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 40, Tháng Sáu 2023, tr 24-36, doi:10.47972/vjcts.v40i.829.