Nguyên, P. T., N. T. Thủy, P. D. Thanh, N. T. T. . Cúc, L. Đức Ngọc, Đỗ L. Anh, T. M. Giám, và P. T. K. Lan. “Ca lâm sàng điều trị nội Khoa hội chứng mạch vành mạn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 40, Tháng Sáu 2023, tr 75-79, doi:10.47972/vjcts.v40i.835.