Hoài, N. T. T., và T. T. . Dinh. “Đặc điểm hình thái, mức độ hở Hai Lá bằng Siêu âm 2D/3D Qua thực quản ở bệnh nhân hở Hai Lá Có chỉ định phẫu thuật”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 40, Tháng Sáu 2023, tr 92-101, doi:10.47972/vjcts.v40i.837.