Thủy, N. T. ., V. T. T. Hương, Đỗ Đức Thịnh, và T. C. Hoan. “Đặc điểm tĩnh mạch phổi Và buồng Nhĩ trái Trên cắt lớp Vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt Rung Nhĩ ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 40, Tháng Sáu 2023, tr 102-9, doi:10.47972/vjcts.v40i.838.