Trang, N. T. H., N. T. . Bình, và N. T. . Thủy. “Chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi sửa Van Hai Lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 40, Tháng Giêng 2023, tr 110-6, doi:10.47972/vjcts.v40i.839.