Nguyễn Thị, H., T. Nguyễn Trần, và C. Vũ Thy. “Tình trạng Lo âu Và một số yếu tố Liên Quan ở người bệnh phẫu thuật Tim hở tại bệnh viện Tim Hà nội năm 2023”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 41, Tháng Tư 2023, tr 5-11, doi:10.47972/vjcts.v41i.860.