Nguyễn Hữu, Ước, S. Phùng Duy Hồng, Q. Phạm Tiến, L. Phạm Hữu, D. Nguyễn Kim, A. Nguyễn Thị Lan, B. Khổng Tiến, H. Hoàng Trọng, K. Nguyễn Quốc, N. Nguyễn Thị Thúy, Điệp Trịnh Kế, H. Bùi Thị, H. Hoàng Thị Thu, H. Trịnh Thu, V. Lê Nguyên, và S. Đỗ Ngọc. “Thông báo lâm sàng Ca ghép Tim - thận đồng Thì thành công đầu Tiên tại Việt Nam”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 41, Tháng Tư 2023, tr 23-28, doi:10.47972/vjcts.v41i.862.