Chiêm Hoàng, D., L. Trần Bửu, T. Dương Quốc, và B. Nguyễn Kinh. “Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: An toàn Và hiệu Quả Trong điều trị các bệnh Tim bẩm Sinh”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 41, Tháng Tư 2023, tr 29-36, doi:10.47972/vjcts.v41i.863.