Nguyễn Hữu, Ước, H. Đỗ Thị Thu, H. Đoàn Quốc, T. Vũ Đức, Đàn Nguyễn Văn, N. Dương Công, C. Nguyễn Văn, và T. Dương Ngọc. “Chấn thương động mạch chủ bụng: Nhìn lại Y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 41, Tháng Tư 2023, tr 37-44, doi:10.47972/vjcts.v41i.865.