Đào, Quang Vinh, Sinh Hiền Nguyễn, và Hoàng Tuấn Tạ. “Kết Quả phẫu thuật bệnh Lý Van Tim Do Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn Trẻ Em tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 7-18. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1000.