Vũ, Thị Thục Phương, Công Thành Trần, và Đức Tâm Bùi. “So sánh hiệu Quả Ketofol Và Etomidate Trong khởi Mê bệnh nhân Suy giảm chức năng thất trái được phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 47 - 57. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1004.