Hoàng, Văn. “Kết Quả Can thiệp tổn thương thực sự chỗ Chia nhánh thân Chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 98 - 105. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1016.