Phan, Thị May, Duy Chinh Nguyễn, và Như Hùng Phạm. “Chất lượng cuộc sống Và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau Can thiệp động mạch vành Qua Da”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 157 - 166. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1024.