Nguyễn, Đăng Hùng, Sinh Hiền Nguyễn, và Hữu Phong Nguyễn. “Phẫu thuật Vá thông Liên thất ít xâm lấn ở Trẻ Em Qua đường nách Ngang Bên phải: Kết Quả sớm tại một Trung tâm”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 176 - 182. Truy cập Tháng Chín 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1026.