Nguyễn, Công Hà. “Đánh Giá kết Quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông Liên thất phần Quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil Qua đường ống thông tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 232 - 236. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1032.