Nguyễn, Công Hà. “Đánh Giá kết Quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông Liên thất phần Quanh màng bằng Dù bít ống động mạch (PDOI) Qua Da tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 237 - 241. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1033.