Hà, Mai Hương, Văn Thực Nguyễn, Thị Ngọc Anh Võ, Văn Hoàng, và Sinh Hiền Nguyễn. “Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO ”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 242 - 251. Truy cập Tháng Chín 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1034.