Vũ, Thị Trang, Như Hùng Phạm, và Thị Bạch Yến Nguyễn. “Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 258 - 265. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1037.