Vũ, Thị Trang, Như Hùng Phạm, và Thị Bạch Yến Nguyễn. “Đánh Giá thất phải Trên Siêu âm Tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 266 - 271. Truy cập Tháng Chín 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1038.