Vũ, Quỳnh Nga, và Mai Hương Nguyễn. “Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái Trên Siêu âm đánh dấu Mô Cơ Tim ở bệnh nhân phẫu thuật Van Hai Lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 272 - 283. Truy cập Tháng Chín 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1039.