Đỗ Anh, Tiến, Hoàng Nguyễn Huy, Hùng Nguyễn Việt, và Thủy Nguyễn Trần. “Phẫu thuật ít xấm lấn Qua đường nách phải điều trị bệnh động mạch phổi phải xuất phát bất thường từ động mạch thân cánh Tay đầu phải: Báo cáo Ca lâm sàng”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 44 (Tháng Mười-Một 24, 2023): 33-37. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1057.