Đỗ Văn, Tư, Thịnh Đỗ Đức, Anh Trần Ngọc, Bình Nguyễn Thế, Hiếu Nguyễn Trung, Tùng Lê Thanh, và Thủy Nguyễn Trần. “Chất lượng cuộc sống người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi toàn bộ Vá lỗ thông Liên Nhĩ”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 44 (Tháng Mười-Một 24, 2023): 38-46. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1058.