Nguyễn Đỗ, Nhân, và Quế Đỗ Kim. “Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận Chu Kì”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 44 (Tháng Mười-Một 24, 2023): 47-55. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1059.