Võ Tuấn, Anh, và Phước Đặng Hà Hữu. “Báo cáo 1 trường hợp Can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa Khoa Đồng Nai”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 44 (Tháng Mười-Một 24, 2023): 56-62. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1060.