Nguyễn, Hoàng Định, Hữu Tường Nguyễn, và Ngọc Minh Vương. “Xử Trí phình động mạch chủ bụng vỡ Có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai 27, 2024): 5-18. Truy cập Tháng Hai 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1084.