Nguyễn, Tuấn Mai, Hữu Ước Nguyễn, Vương Anh Doãn, và Lý Thịnh Trường Nguyễn. “Kết Quả Trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai 27, 2024): 29-37. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1087.