Nguyễn, Ngọc Hoa Quỳnh, Trung Đức Tài Lê, Tấn Khả Huỳnh, Trung Hiếu Đỗ, và Tuấn Anh Võ. “Khảo sát đặc điểm mạch máu Trên Siêu âm trước Và Sau mổ tạo cầu nối động tĩnh mạch”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai 27, 2024): 48-59. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1100.