Võ, Tuấn Anh, và Hà Hữu Phước Đặng. “Báo cáo một trường hợp bắc cầu động mạch chậu Trong kết hợp Can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chậu Chung Hai Bên”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai 27, 2024): 67-73. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1102.