Đỗ, Tất Thành, Quốc Hưng Đoàn, và Công Hựu Nguyễn. “Phẫu thuật nội Soi lồng ngực một cổng vào sử dụng Holmium Laser cắt hạch Giao cảm điều trị tăng tiết mồ hôi bàn Tay tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai 27, 2024): 92-104. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1105.