Phan, Duy Kiên, Trung Kiên Nguyễn, Kim Cao Lê, Đình Long Hải Nguyễn, và Quốc Hùng Phan. “Đánh Giá mối tương Quan giữa phân độ WIFI Và kết Quả Can thiệp động mạch dưới Cung đùi Trong thiếu máu mạn tính đe dọa Chi”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 5 - 13. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1115.