Phùng, Duy Hồng Sơn, Hồng Quân Lê, và Hữu Ước Nguyễn. “Kết Quả sử dụng ‘thoraflextm hybrid’ điều trị bệnh Lý động mạch chủ ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 22 - 30. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1119.