Phan, Duy Kiên, Trung Kiên Nguyễn, Kim Cao Lê, Đình Long Hải Nguyễn, và Quốc Hùng Phan. “Rò động mạch chủ - ống Tiêu hóa thứ phát Sau phẫu thuật Thay ống ghép động mạch chủ bụng”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 31 - 38. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1120.