Võ, Tuấn Anh, và Minh Sơn Kiều. “Báo cáo một trường hợp bít ống ngực bằng dụng cụ tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 52 - 58. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1123.