Võ, Tuấn Anh, và Thời Hải Nguyên Nguyễn. “Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt U quái Trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 64 - 69. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1128.