Nguyễn, Tiến Đông, Vi Hải Ngô, Minh Ngọc Nguyễn, và Sinh Hiền Nguyễn. “Đánh Giá đặc điểm Siêu âm Tim Và cắt lớp Vi tính Liên Quan đến kỹ thuật Thay Van động mạch chủ Qua Khoang Liên sườn 2 đường mở ngực trước phải”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 44 - 51. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1129.