Đạt, Phạm Quốc, Dương Đức Hùng, Lê Việt Thắng, và Vũ Công Hiếu. “Khối bất thường Nhĩ phải: Huyết khối Hay U Tim ?”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 17 (Tháng Mười-Một 2, 2020): 3-6. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/118.