Đạt, Phạm Quốc, Dương Đức Hùng, Vũ Anh Dũng, và Vũ Công Hiếu. “Bất thường Ebstein sửa chữa 1-1/2 thất”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 17 (Tháng Mười-Một 2, 2020): 7-11. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/119.