Ước, Nguyễn Hữu. “Ghép Tim: Thành tựu Và tương Lai ở việt Nam”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 17 (Tháng Mười-Một 2, 2020): 44-50. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/127.