Thuy, Nguyen Tran, Tran Dac Dai, Nguyen Cong Huu, Do Anh Tien, Le Tien Dung, Nguyen Do Hung, Nguyen Thai Long, Vu Xuan Quang, và Le Ngoc Thanh. “ THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s Anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 5-9. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/300.