Quyen, Vo Dai, Doan Duc Hoang, Dang The Uyen, Huynh Duc Minh, và Bui Duc Phu. “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 16-21. Truy cập Tháng Chín 27, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/304.